Rokosz

Drukuj

Kiedy brak słów na to co się widzi wokół, trzeba sięgnąć po klasyków. Dziś proponuję wiersz „Rokosz” autorstwa Jacka Kaczmarskiego, z programu „Sarmatia”.

Nawiązania do sytuacji dnia dzisiejszego niestety jak najbardziej uprawnione. Kaczmarski sportretował pewien typ zachowań i sposób postrzegania interesu Polski, który jest jak widać niezmienny. Podkreślenia moje.  Piosenka w wykonaniu Kaczmarskiego do wysłuchania w serwisie Youtube. Mam nadzieję, że moje skojarzenia są całkowicie błędne i jedynie „histeryzuje” (modne ostatnio słowo).

 

-Dosyć mamy tego, co było
-Panowie szlachta! W górę czuby!
-Nie da dobrocią się – to siłą
Strzec przed hetmanem praw swych zguby!
-Furda, podpisy i układy
-Kłamie inkaust, krew jest szczera!
-Układ by powód był do zdrady,
Podpis jest, by się go wypierać!

-Dalej na zamek!
-Dalej,dalej!
-Precz z hetmanem!
-Precz!
W potrzebie wzywa nas ku chwale
Pospolita Rzecz!

Niech z czeluści piekieł bestie
Wyciągają ku nam szpony;
Hufce bronią nas niebieskie,
Świetliste bastiony.
Niech diabelskim wynalazkom
Bije ciemny świat pokłony.
Nas czekają z Bożą łaską
Niedoczesne trony.

-Dosyć mamy tego co jest!
-Panowie szlachta! Do pałaszy!
-Starczy po gardle ostrza gest
A kundel kanclerz się wystraszy!
-Furda, odezwy, sądy, pozwy,
-Łżą płaczki, żeśmy rokoszanie.
-Ich matactw my ofiarne kozły!
Padnie kraj, jeśli nas nie stanie!

-Dalej na wieżę!
– Dalej! Dalej!
– Precz z kanclerzem!
– Precz!
W potrzebie wzywa nas ku chwale
Pospolita Rzecz!

Niech z czeluści piekieł bestie
Wyciągają ku nam szpony.
Hufce bronią nas niebieskie,
Świetliste bastiony.
Niech diabelskim wynalazkom
Bije ciemny świat pokłony.
Nas czekają z Bożą łaską
Niedoczesne trony.

-Dosyć mamy tego, co będzie!
-Panowie szlachta po buławy!
-Niech jeden z nas na tronie siędzie
I weźmie w ręce nasze sprawy!
-Uniesiem razem władzy ciężar,
W zamian ojczyzny skarbiąc miłość!
-Wiedział nasz pradziad jak zwyciężać,
Niech zatem będzie tak jak było!

-Dalej na szańce!
– Dalej! Dalej!
– Precz z pomazańcem!
– Precz!
W potrzebie wzywa nas ku chwale
Pospolita Rzecz!

Niech nam obce chwalą wzory
Niemce, Szwedy, Angielczyki -
Nie nauczą nas pokory
Czarcie ich praktyki!
Niechaj słucha się litery
Kto się nie ma za człowieka,
Nas za wiarę zapał szczery
Wiekuistość czeka!

Wiekuistość czeka!

 

 

Czytaj również